นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ออกสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่)

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ออกสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ที่อยู่ในสภาพชำรุดและตื้นเขินเนื่องจากอายุการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแผนงาน/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและการท่องเที่ยว ทั้ง 52 สาย ในพื้นที่โครงการลำเชียงไกรฯ ณ คูส่งน้ำสาย 020 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 มิ.ย. 64 เวลา 16:18 น. โดย ทต.บัลลังก์