นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษาฯ ตรวจสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน

วันที่ 10 ต.ค.66 เวลา 15.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  รองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษาฯ ตรวจสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำฯ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 9.040 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 107.62% ล้นสปริงเวย์ 18 ซม. ซึ่งยังไม่มีการระบายน้ำที่อาคารระบายน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน บ.สระพัง และการระบายน้ำ  ณ  ประตูน้ำ บ.โนนสะเดา ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 10 ต.ค. 66 เวลา 15:12 น. โดย ทต.บัลลังก์