นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เยี่ยมให้กำลังใจ,มอบสิ่งของและร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ณ บ.กระดาน ม.6

วันพุธที่ 4 ต.ค.66 เวลา 10.00 น”  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เยี่ยมให้กำลังใจ,มอบสิ่งของและร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ณ บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ในโอกาสนี้ได้รับแจ้งจาก ลธ.สทนช. ว่าจะเร่งผลักดันโครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ.กระดาน ให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้ประชาชน 500 กว่าหลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่า 1,500 ไร่ ในพื้นที่ ม.6, ม.16, ม.1, ม.19,ม.14 และหมู่บ้าน ใกล้เคียงได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่กระผมได้ยื่นหนังสือเสนอโครงการฯ ต่อลธ.สทนช.  เมื่อ 6 ส.ค.66 ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมฯ ณ ทต.บัลลังก์ และต่อมาเมื่อ 29 ส.ค.66 ผอ.ทรัพย์กรน้ำภาค 5 ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการสำรวจและเสนอเข้าแผนงานเพื่อจัดทำโครงการฯ ดังกล่าว
ข่าว ณ วันที่ 04 ต.ค. 66 เวลา 16:43 น. โดย ทต.บัลลังก์