นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมวางท่อน้ำลอดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บ้านหนองแจง หมู่ 9 ตำบลบัลลังก์

           วันจันทร์ที่ 17 ก.ค.66 เวลา 14.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พนักงาน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ  ร่วมวางท่อน้ำลอดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม  ณ บ้านหนองแจง หมู่ 9 ตำบลบัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ค. 66 เวลา 11:05 น. โดย ทต.บัลลังก์