นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงาน  ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 

          วันที่  28 กรกฎาคม 2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงาน  ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10  ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบารมีแผ่ไพศาล มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเกษมสำราญ เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 66 เวลา 10:35 น. โดย ทต.บัลลังก์