นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล (นายกหน่อย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์รากบัว ณ วัดกระดาน ตำบลบัลลังก์

          วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566  เวลา 09.30 น.   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงาน  ให้การต้อนรับท่าน ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล (นายกหน่อย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์รากบัว ณ วัดกระดาน ตำบลบัลลังก์  ขอขอบพระคุณท่านนายกหน่อยอย่างยิ่ง ที่ในวันนี้ท่านนายกหน่อย แจ้งในอบรมให้ทราบว่าท่านกรุณาพิจารณางบประมาณ 5,000,000 บาท สำหรับก่อสร้างถนนฯ ให้กับพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติฯ ในห้วง ตุลาคม 2566 นี้  ในโอกาสที่สำคัญนี้ กระผมในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวตำบลบัลลังก์ได้ยื่นหนังสือเสนอโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองรอง วงเงิน 63,000,000 บาท ต่อท่านนายกหน่อย  เพื่อนำเสนอต่อไปยังท่านสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้การสนับสนุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วยครับ  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.นม.พื้นที่ อ.โนนไทย ที่ประสานและผลักดันงบประมาณทุกๆ ด้านลงในทุกพื้นที่ของอำเภอโนนไทย
ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ย. 66 เวลา 16:43 น. โดย ทต.บัลลังก์