นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจงานตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และการผันน้ำเข้าสระน้ำ

          วันที่ 11 สิงหาคม 2566  เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจงานตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ขนาด 50 คน งป. 2,180,036.09 บาท  ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8  เวลา 15.00 น. ตรวจสภาพน้ำบึงหนองเดิ่น  ณ  บ้านดอนยาว หมู่ 7 และบึงหนองแวง  หมู่ 2 เพื่อผันน้ำเข้าสระสำหรับอุปโภคบริโภค และป้องกันภัยแล้ง
ข่าว ณ วันที่ 11 ส.ค. 66 เวลา 11:32 น. โดย ทต.บัลลังก์