นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา

          วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในโอกาสนี้ได้หารือและติดตามโครงการก่อสร้างถนน    คอนกรีตฯ สายกุดเวียน-บ้านเขื่อน (ใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ) กว้าง 6 ม. ยาว 3.620 ม. งบประมาณ 19,000,000 บาท ตามที่ได้เสนอเข้าแผนงบประมาณฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 66 เวลา 16:15 น. โดย ทต.บัลลังก์