นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและวางแผนป้องกันภัยแล้ว  และการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 

วันที่  20  สิงหาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและวางแผนป้องกันภัยแล้ว  และการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่  ดังนี้
          เวลา  14.30 น.  ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทำความสะอาดคลองเพื่อผันน้ำเข้าบึงหนองแวง  สำหรับการอุปโภคและบริโภค  ณ  บ้านหนองแวง  หมู่ 2  
         เวลา  15.30 น.  ตรวจพื้นที่เพื่อวางระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมฯ  ณ  บ้านคูเมืองใหม่  หมู่ 18
ข่าว ณ วันที่ 20 ส.ค. 66 เวลา 10:58 น. โดย ทต.บัลลังก์