นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางน้ำ/งานติดตั้งโซล่าเซลส่องสว่างเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น

วันที่  25  สิงหาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้
          11.30 น. ตรวจเส้นทางน้ำเตรียมผันน้ำเข้าบึงหนองเดิ่น ณ บ.ดอนยาว ม.7
          12.30 น. ตรวจงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8
          13.00 น. ตรวจงานติดตั้งไฟโซล่าเซลเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการเห็นผู้ขับขี่ฯ ณ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15
          15.30 น. ตรวจปริมาณน้ำแหล่งเก็บกักบึงหนองแวง ณ บ.หนองแวง ม.2
          19.30 น. ตรวจงานงานติดตั้งและการส่องสว่างไฟโซลาเซล ณ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15   (สำหรับโคมไฟบริเวณหน้าเทศบาลฯ ทางหลวงชนบทฯ เข้ามาตรวจสอบและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว อยู่ระหว่างเทศบาลฯ จัดหาอุปกรณ์เพื่อดำเนินการซ่อมให้ใช้การได้ต่อไปแล้ว)
ข่าว ณ วันที่ 25 ส.ค. 66 เวลา 10:19 น. โดย ทต.บัลลังก์