นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีฯ และเกษตรกรตำบลบัลลังก์ ร่วมแสดงความยินดี ต่อท่านวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.20 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีฯ และเกษตรกรตำบลบัลลังก์ ร่วมแสดงความยินดี ต่อท่านวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ในโอกาสนี้ได้พบนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เพื่อหารือการพัฒนาพื้นที่ฯ และพบหารือนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร” (แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ข่าว ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 16:17 น. โดย ทต.บัลลังก์