นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพฯ และตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

          วันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพฯ หลักสูตรที่ 2 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์   มอบหมายงานป้องกันฯ ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ได้รับแจ้งฯ ณ บ.หนองแวง ม.2, บ.ดอนยาว ม.7 และโนนเจดีย์พัฒนา ม.19

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.ย. 66 เวลา 13:23 น. โดย ทต.บัลลังก์