นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ปฏิบัติภารกิจในวันหยุดการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านกระดาน และบ้านโพธิ์ตาสี

วันเสาร์ที่  16  กันยายน  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่พร้อมกลุ่มอาชีพ  กลุ่มผลผลิตจากบัวบ้านกระดาน หมู่ที่ 6 ตำบลบัลลังก์  ในการขุดรากบัวตามออร์เดอร์  ณ  อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และเวลา  13.30 น.  นายกเทศมนตรีลงพื้นที่การผลิตปลาย่างอุโมง  โดยท่านผู้ใหญ่บ้านพรกมลฯ  ณ  บ้านโพธิ์ตาสี  หมู่ที่ 10  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 66 เวลา 11:03 น. โดย ทต.บัลลังก์