นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำเสนอโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์กรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)

     

           วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ นำเสนอโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพย์กรน้ำแห่งชาติ(สทนช.),กรมทรัพยากรน้ำ และส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบัลลังก์ (ระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปา คลองไส้ไก่ คลองคอนกรีต ขุดลอกอ่างเก็บน้ำฯ) ในโอกาสที่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑลเลขาธิการ สทนช.พร้อมรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 06 ส.ค. 66 เวลา 14:46 น. โดย ทต.บัลลังก์