นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ ตรวจถนนใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ

วันจันทร์ที่  7  สิงหาคม  2566  เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ ตรวจถนนใต้ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อขอรับการถ่ายโอนผิวจราจรจากชลประทาน สำหรับของบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 3.62 กม. งป.15 ล้านบาท และตรวจถนนสายโนนเจดีย์-กระดาน ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ณ บ้านกุดเวียน หมู่ 4 และบ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 07 ส.ค. 66 เวลา 16:43 น. โดย ทต.บัลลังก์