นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ 21 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนเพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 16:51 น. โดย ทต.บัลลังก์