นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือและร่วมอำนวยความสะดวกจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 4  กรกฎาคม  2566 เวลา 09.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือและร่วมอำนวยความสะดวกจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยติดเตียง รายนายวิษณุ บำรุงศิลป์  ณ  บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ค. 66 เวลา 9:59 น. โดย ทต.บัลลังก์