นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566   ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
👉เวลา 13.00 น. ตรวจงานปูยางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ ณ กม.1+400  บ้านกระดาน หมู่ที่ 6  
👉เวลา 14.00 น. ตรวจงานวางท่อลอดน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  ณ  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ 1  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 04 ก.ค. 66 เวลา 9:54 น. โดย ทต.บัลลังก์