นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยและสำรวจพื้นที่วางระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วันอังคารที่ 27  มิถุนายน  2566  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินตามภารกิจ  ดังนี้
เวลา 09.30 น. ร่วมหารือแนวทางและช่วยเหลือผู้ป่วยฯ ณ บ้านคูเมือง  หมู่ที่ 3  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 13.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สำนักงานทรัพย์กรน้ำภาค 5., ผู้ใหญ่บ้านกระดาน  หมู่ที่ 6  สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการขุดลอกและวางระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯงบประมาณ 17 ล้านบาท  ณ  บ้านกระดาน  หมู่ที่ 6  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ข่าว ณ วันที่ 27 มิ.ย. 66 เวลา 11:11 น. โดย ทต.บัลลังก์