นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร, ผอ.กองช่างฯ  และเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจงานตีเส้นจราจรโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ/และซ่อมถนนฯด้วยการอุดรอยแตกด้วยแอสฟัลท์

             วันที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร, ผอ.กองช่างฯ  และเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจงานตีเส้นจราจรโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา-โนนทองพัฒนา ณ โคกเพชรบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16
เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร,หน.ฝอ. และพนักงาน ร่วมกันซ่อมถนนฯด้วยการอุดรอยแตกด้วยแอสฟัลท์ ถนนสายกกไข่เน่า
-หนองแวง ณ บ้านบัลลังก์  หมู่ 11 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา 10:02 น. โดย ทต.บัลลังก์