นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัด,หน.สป.,ผอ.กองคลังฯ และนักวิเคราะห์ฯ เข้าเยี่ยมฯและหารือเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

       วันที่ 29 มีนาคม 2566  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัด,หน.สป.,ผอ.กองคลังฯ และนักวิเคราะห์ฯ เข้าเยี่ยมฯและหารือเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ฯ เพื่อนำบรรจุเข้าแผนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนี้
เวลา 10.00 น. เข้าพบนายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ททจ.นครราชสีมา ณ สนง.ททจ.นครราชสีมา
เวลา 11.30 น. เข้าพบนายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ผอ.ผคป.นครราชสีมา  ณ สนง.โครงการจังหวัดนครราชสีมา
เวลา 13.30 น. เข้าพบนายอนันต์ ถ้ำทอง  ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ณ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 มี.ค. 66 เวลา 10:15 น. โดย ทต.บัลลังก์