นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมประชาชน และร่วมให้การต้อนรับนายเดชาภิวัฒน์ณ สงขลา ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและคณะ ลงตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

          วันที่ 17 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมประชาชน ม.6- ม.10  ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มายืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาโนนไทย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์
เวลา 09.30 น. ร่วมให้การต้อนรับนายเดชาภิวัฒน์ณ สงขลา ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและคณะ ลงตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ในโอกาสนี้ นายกฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติฯและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/โครงการฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ การท่องเที่ยว และลานกีฬา ฯลฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำฯต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 มี.ค. 66 เวลา 11:06 น. โดย ทต.บัลลังก์