นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ,สมาชิกสภาฯ และ ผอ.กองช่างฯ ตรวจงานเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ,สมาชิกสภาฯ และ ผอ.กองช่างฯ ตรวจงานเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. สายบ้านกระดาน-โนนทองพัฒนา  ณ บ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ 16
เวลา 15.00 น. ตรวจงานขุดรื้อป่าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายคลองส่งน้ำฝั่งขวาบ้านโนนเจดีย์ – บ้านคูเมืองใหม่  ณ บ้านคูเมืองใหม่  หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ข่าว ณ วันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 10:50 น. โดย ทต.บัลลังก์