นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566

          วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ฝ่ายฆราวาสโดยมี พระเทพสีมาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ณ วัดบ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด
เวลา 13.30 น.นายวีระศาสตร์ ขอพรกลาง ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย เปิดจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลบัลลังก์ และมอบนโยบายการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบูรณาการฯ โดยมี ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรี  ตำบลบัลลังก์ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภา/รอง/สมาชิกสภาฯ,ปลัดฯ,หน.สป.,
ผอ.กองฯ,ผอ.รพ.สต.,หน.ตู้ยาม ฯ,อพปร.,ชุดกู้ภัยฮุก 31 ร่วมพิธี ณ จุดบริการประชาชนฯ หน้า ร.ร.สระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ธ.ค. 65 เวลา 13:10 น. โดย ทต.บัลลังก์