นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ  ติดตามความก้าวหน้า  และตรวจงานในพื้นที่

         วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ  ติดตามความก้าวหน้า  และตรวจงานในพื้นที่ดังนี้
– ตรวจงานรื้อป่าเพื่อเตรียมปรับปรุงถนนสายเลียบคลอง ณ บ้านกุดเวียน หมู่ 4
– สำรวจถนนภายในหมู่บ้านเพื่อเตรียมพัฒนา  ณ บ้านน้อย หมู่ 5
– ตรวจงานงานปรับเกรดชั้นพื้นทางก่อนก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านบัลลังก์-ดอนยาว ณ บ้านบัลลังก์  หมู่ 11
– ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านดอนยาว-หนองแจง  ณ บ้านดอนยาว หมู่ 7
– สำรวจถนนเพื่อเตรียมพัฒนา สายหนองแจง-หนองโสน ณ บ้านหนองแจงหมู่ 9
– ตรวจงานปรับเกรดชั้นพื้นทางก่อนก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านนายสิงห์ ณ บ้านสระตะเฆ่หิน  หมู่ 15
– ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านนางออม  ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8  ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 14:29 น. โดย ทต.บัลลังก์