นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ/ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

          วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านนางออม  ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 และสายบ้านดอนยาว-หนองแจง  ณ บ้านดอนยาว หมู่ 7 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ  ณ โรงแรมเซนต์เตอร์พอยต์ฯ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ธ.ค. 65 เวลา 14:21 น. โดย ทต.บัลลังก์