นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ให้แก่เทศบาลตำบลบัลลังก์ จำนวน 1 คัน

       

          วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา   นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร ให้แก่เทศบาลตำบลบัลลังก์ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัย ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
เวลา 18.00 น. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยกลไกเครือข่ายระดับพื้นที่”  จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 พ.ย. 65 เวลา 17:58 น. โดย ทต.บัลลังก์