นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้ารับการฉีดวัคซีน sinovac เข็มแรก/ประชุมข้าราชการ พนักงาน/สำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้ารับการฉีดวัคซีน sinovac เข็มแรก ณ ห้องประชุมฯ รพ.โนนไทย
เวลา 10.00 น. ประชุมข้าราชการ พนักงานเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์
เวลา 11.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจงานวางท่อน้ำลอด ณ แก้มลิง บ.กระดาน ม.6
และเวลา 13.30 น. สำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่)เบื้องต้น ที่ชำรุดและตื้นเขิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงซ่อมแซมให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ ทั้ง 52 สาย ในพื้นที่เขตชลประทาน ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 16:59 น. โดย ทต.บัลลังก์