นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผช. ฏิบัติภารกิจขุดทางน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต

           วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผช.หมู่ 6, หมู่ 16 ปฏิบัติภารกิจขุดทางน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัยและการเกษตร ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุดจากอุทกภัย โดยใช้กำลังพล/เครื่องมือของหน่วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ณ สายกระดาน-โนนทองพัฒนา บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16 และถนนสายโนนสะเดา บ้านกระดาน หมู่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 21 ต.ค. 65 เวลา 16:53 น. โดย ทต.บัลลังก์