นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (ก.ช.ภ.อ.)โนนไทย

         

           วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ (ก.ช.ภ.อ.)โนนไทย โดยมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลำเชียงไกรฯ อำเภอโนนไทย
เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน ณ ห้องสุรนารีศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมืองและในวันนี้ได้มอบหมายให้รองนายกฯ ร่วมกับประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานฯ ปฏิบัติภารกิจขุดทางน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ในสภาพที่ชำรุดจากอุทกภัย โดยใช้กำลังพล/เครื่องมือของหน่วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ณ ถนนสายโพธิ์ตาสี-โกรกหอย บ้านโกรกหอย หมู่ 13 และถนนสายโนนหลักร้อย (ได้รับการสนับสนุนรถปรับเกลี่ยจาก ผช.ผญบ.) บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 ต.ค. 65 เวลา 16:47 น. โดย ทต.บัลลังก์