นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ปฏิบัติภารกิจตรวจขุททางน้ำ/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก และถนนชำรุดจากเหตุอุทกภัย

            วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ,ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับพนักงานดังนี้
เวลา 11.00 น. ตรวจขุดทางน้ำและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและพืชผลทางการเกษตร จำนวน 2 จุด โดยใช้กำลังพล/เครื่องมือของหน่วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา และงานปรับปรุงถนนหินหินคลุก ณ ถนนสายเมืองเก่า-ป่าสาธารณะ
เวลา 12.00 น. ตรวจงานปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายหลังวัดบ้านเมืองเก่าณ บ้านเมืองเก่า หมู่ 12
เวลา 13.00 น. ตรวจสภาพถนนที่ชำรุดจากอุทกภัยณ ถนนสายโนนหลักร้อย บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 14.00 น. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านฯ ตรวจสภาพถนนที่ชำรุด สายทุ่งพันดี และสายโนนสะเดา ณ บ้านกระดาน หมู่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 65 เวลา 11:39 น. โดย ทต.บัลลังก์