นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ปฎิบัติภารกิจ ปรับปรุงภูมิทัศน์/ตรวจความก้าวหน้าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

         วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ปฎิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 09.00 น. พร้อมกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ,ผญบ.โพธิ์ตาสี ม.10, ผญบ.กุดเวียน ม.4, ประชาชนฯ, ผอ.ร.ร. และนักเรียนฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ร.ร.บ้านโพธิ์ตาสี และถนนภายในหมู่บ้านณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10
เวลา 11.00 น. ร่วมกับสมาชิกสภาฯ, ผอ.กองสาธารณสุขฯ,ผญบ.และประชาชน บ.หนองแวง ม.2 ร่วมกิจกรรมทำความ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแวง และถนนภายในหมู่บ้าน ณ บ้านหนองแวง   หมู่ 2
เวลา 14.00, 15.00 น.ตรวจความก้าวหน้าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ 12 (เพิ่มเติมภาพตรวจงานเมื่อ 29 ต.ค.65) และบ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 31 ต.ค. 65 เวลา 11:30 น. โดย ทต.บัลลังก์