นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผช. ประชาชน และพนักงาน ร่วมระบายน้ำและเปิดทางน้ำที่เอ่อท่วมที่พักอาศัยของประชาชน ณ บ้านคูเมือง

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผช. ประชาชน และพนักงาน ร่วมระบายน้ำและเปิดทางน้ำที่เอ่อท่วมที่พักอาศัยของประชาชน ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 10 ต.ค. 65 เวลา 10:58 น. โดย ทต.บัลลังก์