นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่ธนาคารฯ  และข้าราชการ/พนักงานฯ  ให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่ธนาคารฯ  และข้าราชการ/พนักงานฯ  ให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ทต.บัลลังก์
เวลา 11.00 น. พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้ใหญ่บ้าน เข้าเยี่ยม นายพิจารณ์
พลสุวรรณา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการฯ และ นายสงวน  ปริชัยยะ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยฯ เพื่อขอรับรถกระบะบรรทุกขนย้ายเครื่องจักรกล (รถเทเลอร์) 1 คัน ที่ขอรับ
การสนับสนุน และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร 1คัน ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบให้  ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง
เวลา 17.00 น. ตรวจสภาพน้ำท่วมและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 07 ต.ค. 65 เวลา 10:54 น. โดย ทต.บัลลังก์