นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ปฏิบัติภารกิจตรวจงานลงหินคลุก/วางท่อระบายน้ำคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมขัง

          วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 13.30 น. ตรวจงานลงหินคลุก ถนนสายเมืองเก่า-ป่าสาธารณะประโยชน์
เวลา 15.00 น. ตรวจงานพื้นฐานที่ตั้งถังบรรจุน้ำขนาด 27,000 ลิตร และเสารั้ว โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เวลา 16.00 น. ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ขุดทางน้ำเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตป้องกันน้ำท่วมขังที่อยู่อาศัยและพืชผลทางการเกษตร โดยใช้กำลังพล/เครื่องมือของหน่วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา  ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 เวลา 16:14 น. โดย ทต.บัลลังก์