นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯปฏิบัติภารกิจ/ติดตั้งสะพาน/เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ และสมาชิกสภาฯปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา 10.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชป. และ ผญบ.จัดรถแมคโคของหน่วยทำการปิดช่องระบายฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อป้องกันน้ำจากอ่างเก็บน้ำฯ เอ่อล้นเข้าท่วมที่พักอาศัยของประชาชนณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 11.30 น. ร่วมกับพ.ต.อ.อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์ ผกก.สภ.โนนไทย,พ.ท.ภูริทัต แก้วสว่าง ผบ.ช.พัน.3 พล.ร.3 ร่วมตรวจสถานการณ์น้ำและอำนวยการติดตั้งสะพานทอดหนุนมั่น M4T6 บริเวณจุดถนนขาด โดยกำลังพลของ ช.พัน.3 และพนักงานเทศบาลฯ ณ คุ้มท่ารอ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
เวลา 17.30 น. ตรวจสถานการณ์น้ำ ณ สปรินเวย์ หมู่ 6
เวลา 18.00 น. ตรวจสถานการณ์น้ำในลำห้วยลำเชียงไกรฯ และเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านทำนบพัฒนา หมู่ 17
เวลา 19.00 น. เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 65 เวลา 11:43 น. โดย ทต.บัลลังก์