นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และรองนายกฯปฏิบัติภารกิจเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

          วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์และรองนายกฯปฏิบัติภารกิจเพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ดังนี้
เวลา 14.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ช.พัน.3 พล.ร.3 ตรวจคอสะพานที่ชำรุด จากน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุฯเพื่อติดตั้งสะพานแบบทอดหนุนมั่น M4T6 (ในวันที่ 3 ต.ค.65)ณ บ้านคูเมืองใหม่ ม.18
เวลา 14.30 น. ตรวจคอสะพานฯ เพื่อเตรียมการขอติดตั้งสะพานฯ ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3
เวลา 15.00 น. ร่วมกับพนักงานบรรจุกระสอบทรายณ ทต.บัลลังก์ และทำแนวป้องกันน้ำกัดเซาะ ณ บ้านโนนทองพัฒนา ม.16
เวลา 16.30 น. ตรวจระดับน้ำ ณ บริเวณสะพานและจุดเสี่ยงที่อาจชำรุด ณ บ้านบุ่งระกำ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด
เวลา 17.30 น. ตรวจระดับน้ำ ณ สปรินเวย์ท้ายทำนบอ่างเก็บน้ำฯ บ้านกระดาน ม.6
เวลา 18.00 น. ตรวจการระบายน้ำฯ ณ ประตูระบายน้ำลงสู่ลำห้วยลำเชียงไกรฯ บ้านกุดเวียนม. 4 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ต.ค. 65 เวลา 11:32 น. โดย ทต.บัลลังก์