นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด/รวจงานเตรียมชั้นพื้นทางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกฯ

วันที่ 19 กันยายน 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ปฏิบัติภารกิจ
ดังนี้
เวลา 14.00 น. ร่วมกับพนักงาน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ บ้านกระดานหมู่ที่ 6 และบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16
เวลา 15.30 น. ตรวจงานเตรียมชั้นพื้นทางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกฯ สายทางบ้านเมืองเก่า -ป่าสาธารณะฯ ณ บ้านเมืองเก่า หมู่ 12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 16:46 น. โดย ทต.บัลลังก์