นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดฯ ให้การต้อนรับประมงจังหวัดนครราชสีมา/ตรวจพื้นที่เตรียมขุดลอและตรวจคอสะพานชำรุด ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

         วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม  2564 เวลา09.00 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดฯ ให้การต้อนรับนายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือเตรียมการปล่อยพันธุ์กุ้ง 100,000 ตัว ณ ห้องรับรองฯ
         เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีฯ และคณะ ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมปล่อยพันธุ์กุ้ง ณ บึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2
         เวลา 10.30 น. ตรวจพื้นที่เตรียมการขุดลอกแหล่งน้ำ ณ คลองท่าลี่ บ.ทำนบพัฒนา ม.17
         เวลา 11.00 น. ตรวจคอสะพานที่ชำรุดและดำเนินการซ่อมใช้งานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และตรวจเสาตอม่อสะพานที่ชำรุด ณ ห้วยลำเชียงไกรฯ จุดที่ 1 บ.คูเมืองใหม่ ม.18
และจุดที่ 2 บ.คูเมือง ม.3  และเวลา 12.00 น. ตรวจพื้นที่เพื่อวางแนวท่อน้ำลอด ณ แก้มลิง บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา 16:33 น. โดย ทต.บัลลังก์