นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์/ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด

วันที่ 21 กันยายน 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ดังนี้
เวลา 09.30 น. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านโกรกหอย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะและสร้างความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทาง ถนนสายชลประทาน-โกรกหอย-เมืองเก่า ณ บ้านกุดเวียน หมู่ 4
เวลา 11.00 น. ร่วมกับสมาชิกสภาฯและพนักงานซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทาง ถนนสายอ่างเก็บน้ำฯ-โพธิ์ตาสี ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 13:40 น. โดย ทต.บัลลังก์