นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุไต้ฝุ่นโนรู

วันที่ 26 กันยายน 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุไต้ฝุ่นโนรู ดังนี้
เวลา 14.00 น. ตรวจระดับน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน ตำบลสระพัง อำเภอด่านขุนทด
เวลา 15.00 น. ตรวจปริมาณน้ำไหล ณ ลำห้วยฯ บ้านโนนสะเดา ตำบลบ้านกลาง
เวลา 15.30, 16.00 น. ตรวจปริมาณไหล ณ ห้วยลำเชียงไกร บ้านโค้งตะคร้อ, ห้วยสามบาท ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
เวลา 16.30 น. ตรวจปริมาณน้ำฯ ณ แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสีตำบลบัลลังก์
เวลา 17.00 น. ตรวจการระบายน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 เวลา 19:36 น. โดย ทต.บัลลังก์