นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯและสมาชิกสภาปฏิบัติภารกิจ/อำนวยการซ่อมแซมคอสะพาน/งานปรับปรุงถนนลาดยาง/หารือค่าใช้จ่ายยกระดับอาคารเรียน

          วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯและสมาชิกสภาปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
          เวลา 09.00 น. อำนวยการซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกรที่ชำรุดจากกระแสน้ำฯ ให้สามารถใช้การได้และป้องกันอุบัติเหตุ (เสนอของบประมาณก่อสร้างทดแทนไปยังส่วนเกี่ยวข้อง วงเงิน 7,600,000.-บาท) ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
          เวลา 10.30 น. ตรวจงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกท์คอนกรีตสายบ้านสำโรง-บ้านหนองแวง ยาว 2.435 กม.
งป. 9,977,000.บาท (เริ่มดำเนินการเมื่อ 27 เม.ย.65) ณ บ้านซิน ตำบลค้างพลู
          เวลา 11.30 น. ร่วมกับอาจารย์ประจำ ร.ร. หารือผู้ประกอบการเพื่อประมาณราคาค่าใช้จ่ายในยกระดับอาคารเรียน (สูงจากเดิม 1.50 ม.) เพื่อเป็นแนวทางการนำเสนอต่อที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม ณ ร.ร.เทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ค. 65 เวลา 14:41 น. โดย ทต.บัลลังก์