นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบและแก้ไขจุดที่เป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้าทางสาธารณะขัดข้อง

          วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
          เวลา 09.30 น. ร่วมตรวจสอบและแก้ไขจุดที่เป็นสาเหตุให้กระแสไฟฟ้าทางสาธารณะขัดข้องโดยคำแนะนำของช่างแขวงทางชนบทจังหวัดนครราชสีมา ในเบื้องต้นได้ทราบสาเหตุและได้จัดหาอะไหล่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ณ ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรช่วงบ้านกุดเวียน  หมู่ 4 และบ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์
           เวลา 11.00 น. ร่วมกับนายธรรมรักษ์ รัตนวิโรจน์นายช่างโยธาอาวุโส อบจ.นครราชสีมา ตรวจงานตีเส้นจราจรและจุดบริเวณติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านสำโรง-บ้านหนองแวง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 14:36 น. โดย ทต.บัลลังก์