นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯและสมาชิกสภาปฏิบัติภารกิจติดตาม/เสนอแผนงาน/โครงการฯ เพื่อพัฒนาตำบลบัลลังก์

           วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯและสมาชิกสภาปฏิบัติภารกิจติดตาม/เสนอแผนงาน/โครงการฯ เพื่อพัฒนาตำบลบัลลังก์ ดังนี้
           เวลา 10.00 น. เสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร32 รายการ วงเงิน 39,851,700.- บาท ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดฯ
           เวลา 11.00 น. เข้าพบนายไพวรรณ์ เขียวอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เพื่อเสนอสายทางเข้าแผนโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ยาว 23.550 กม. ณ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองฯ
          เวลา 14.00 น. ร่วมตรวจสภาพรถน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมรับมอบไว้ใช้งาน ณ ศูนย์ป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 14:21 น. โดย ทต.บัลลังก์