นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯสมาชิกสภาฯ เขต 2 และเจ้าหน้าฯ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดฯ  ณ บ้านโพธิ์ตาสี ตรวจโรงเรือนตากอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(พาราโบลาโดม)

          วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯสมาชิกสภาฯ เขต 2 และเจ้าหน้าฯ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดฯ  ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10  เวลา 14.45 น. ตรวจโรงเรือนตากอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(พาราโบลาโดม) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านกุดเวียน หมู่ 4  เวลา 15.30 น. ตรวจโรงเรือนตากอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(พาราโบลาโดม) ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11  เวลา 16.00 น. ตรวจพื้นที่จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ  – สายบ้านนายสิงห์ฯบ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15  – สายอุดมสุข 2 และซอยบ้านนางออม บ้านสระตะเฆ่
หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 16 มิ.ย. 65 เวลา 14:39 น. โดย ทต.บัลลังก์