นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา เข้าพบผู้ว้าราชการจังหวัดนครราชสีมา และเข้าพบนายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง

 

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม  256  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา เข้าพบนายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง และร่วมแผนการจัดทำโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ ณ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา, เวลา 15.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตาให้เข้ากราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางฯ ชั้น 2 อำเภอเมืองฯ  จังหัวดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ค. 64 เวลา 16:20 น. โดย ทต.บัลลังก์