นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ให้การต้อนรับนายนพปฎล เอกผักนาก วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทรัพย์กรน้ำแห่งชาติภาค 3 ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำฯ

          วัน(พฤหัสบดี)ที่ 26 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ให้การต้อนรับนายนพปฎล เอกผักนาก วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทรัพย์กรน้ำแห่งชาติภาค 3 ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำฯ และติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง บ้านกุดเวียน หมู่ 4
เวลา 11.00 น. เข้าชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าของที่ดินติดเส้นทางสายโนนทองพัฒนา-หนองบัวละคร เพื่อทำการพัฒนาขยายและยกระดับเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามโครงการ Banlang Color Street การเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 9:36 น. โดย ทต.บัลลังก์