นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ให้การต้อนรับนายวิรัช รัตนเศรษฐสส.นครราชสีมา/อดีตประธานวิปรัฐบาล ตรวจความก้าวหน้าอาคารระบายน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2565  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติภารกิจ ดังนี้   เวลา 09.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ บ้านน้อย ม.5, บ้านบัลลังก์ ม.11 และบ้านหนองแวง ม.2 ตำบลบัลลังก์  เวลา 11.00 น. ให้การต้อนรับนายวิรัช รัตนเศรษฐสส.นครราชสีมา/อดีตประธานวิปรัฐบาล ตรวจความก้าวหน้าอาคารระบายน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์   เวลา 14.00 น. ติดตามสถานการณ์น้ำไหลลงอ่างฯ  ณ ห้วยลำลำเชียงไกร และห้วยสามบาท ตำบลหนองบัวละคร  เวลา 14.40 น. ติดตามผลการปลูกไผ่ พันธุ์กล้าไม้อื่น  (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณามาปลูก เมื่อ 17 พ.ค.65) ปรากฏว่าเจริญงอกงามแตกหน่อ ออกใบเป็นอย่างดี ณ ป่าชุมชนบ้านโพธิ์ตาสี (ป่าโจด) ม.10  ตำบลบัลลังก์  เวลา 15.30 น. ตรวจงานลงหินคลุกโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายสำโรง-หนองแวง ต.บัลลังก์ ณ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 15:15 น. โดย ทต.บัลลังก์