นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯ พนักงาน และประชาชน ร่วมพัฒนาและปลูกต้นพยุง ไผ่ หว้า สองข้างถนน และบริเวณป่าสาธารณะ (ป่าโจด) ณ บ้านโพธิ์ตาสี

         

          วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯที่ปรึกษา สมาชิกสภาฯ พนักงาน และประชาชน ร่วมพัฒนาและปลูกต้นพยุง ไผ่ หว้า สองข้างถนน และบริเวณป่าสาธารณะ (ป่าโจด) ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ค. 65 เวลา 14:22 น. โดย ทต.บัลลังก์