นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และประชาชนร่วมปฏิบัติภารกิจดังนี้
เวลา 10.00 น. ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนน ฯณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 13.00 น. ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืชและทำหลักค้ำยันต้นไม้ให้เจริญเติบโต ตามโครงการ Bullung Collor Stress ถนนสายกกไข่เน่า-หนองแวง บ้านบัลลังก์ หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ค. 65 เวลา 8:11 น. โดย ทต.บัลลังก์